RESULTATS

CLASSIFICACIONS 2017 

Classificacions 2017 aquí 

CLASSIFICACIONS 2016 

Classificacions 2016 aquí. 

CLASSIFICACIONS 2015 

Classificacions 2015 aquí. 

CLASSIFICACIONS 2014 
Ribalera38 aquí
Ribalera23 aquí
Recull Classificacions 2014 i Premis aquí

CLASSIFICACIONS 2013 
Ribalera38 aquí
Ribalera23 aquí
Recull Classificacions 2013 i Premis aquí

CLASSIFICACIONS 2012
Classificació general Ribalera38 aquí
Classificació masculina (categories) aquí
Classificació femenina (categories) aquí
Premis aquí